Arbetsgruppen: Utställare - Lokaler

I mitten av januari i år träffades ett 30-tal entusiastiska släktforskare på Residenset i Karlstad. Anledningen var att Värmlands släktforskarförening fått uppdraget att arrangera de nationella Släktforskardagarna i Karlstad 2014. Träffen genomfördes som en kickoff inför det stora arbete som nu ligger framför föreningens medlemmar och under kvällen skapades 6 arbetsgrupper med olika uppdrag.

Jag själv tillsammans med ytterligare fem personer fick uppdraget, Lokaler och Utställare. Det betyder att vi ska ansvara för lokalens disposition och användning, bokning av utställare samt ta hand om dessa både före, under och efter att mässan avslutats. Kort sagt, vi ska se till att lokalen utnyttjas optimalt så att både besökare och utställare trivs och får ut mesta möjliga av dagarna.

Just nu befinner vi oss i en fas där förslag till disposition av lokalen är färdig. Information och blanketter för utställare ska tas fram, samtidigt som vi har påbörjat en förteckning över lämpliga och önskvärda utställare.

Den lokal som hyrts för evenemanget är Karlstad Congress Culture Centre en konferensanläggning i Haga i Karlstad med Klarälven på norra sidan och Pråmkanalen på den västra. Byggnaden är byggd i huvudsak av glas och trä och den invigdes i januari 2011 efter att gamla Carlstad Conference Center byggts om. Karlstad CCC är en av nordens största mötesanläggningar med sina 24000 kvadratmeter varav 18 000 är mötesyta.

Mässlokalen består av fyra våningsplan som förbinds med rulltrappor och hissar. På de olika våningsplanen finns även stora fina lokaler där föreläsningar kommer att äga rum. Som besökare och utställare får du alltså möjlighet att se och vistas i en miljö där ljuset silar in genom de stora glasväggarna och Klarälvens vatten glittrar utanför fönstret. En miljö som alltså är lite annorlunda än vid tidigare års Släktforskardagar.

Juni 2013
Anita Dour