Arbetsgruppen: Invigning-sponsring-underhållning-mat

Hösten 2012 tillkännagavs att Släktforskardagarna 2014 skulle genomföras i Karlstad och för att kunna genomföra ett så stort evenemang behövdes ett antal medhjälpare för större och mindre uppgifter.

I samband med denna information fick föreningens medlemmar förfrågan om de kunde tänka sig vara med och hjälpa till. De medlemmar som anmält intresse blev inbjudna till träff på SAC i januari 2013 och efter information delades vi upp i 6 grupper med olika ansvarsområden.

Efter hand som grupperna började arbeta blev det en del förändringar. Vi, dvs Majlis Andersson, Sven-Erik Johansson och jag, Eva Norström, samt ordförande Hans Olsson, blev vid första träffen tilldelade att ansvara för MAT-gruppen. Det lät väldig spännande, vi började med att besöka CCC för att kolla lokalerna samt träffa delar av den personal som vi ska samarbeta med.

Många idéer och förslag togs upp och vi bestämde oss för att göra en noggrann analys av hur Köping genomför årets upplaga av Släktforskardagarna. Det är ju många saker att tänka på, hänsyn måste tas till hur många personer som beräknas komma, hur många som vill alla äta lunch på stället, och hur skall vi ordna det för dem som är allergiker och ska det finnas kaffeserveringar och var?

Sedan är det middagen på kvällen där även underhållning ingår och i samband med detta blev det bestämt att vår grupp skulle slås samman med Invigning, Sponsring och Underhållning. Därmed förändrades gruppens sammansättning, som nu består av Majlis, Sven-Erik och undertecknad samt Erik Gustafson och Gunnel Lunde från Sverige Amerika Centret. Och här är vi nu, planering har redan startat och vi börjar nog bli lite ”små”nervösa allihop för det är mycket att tänka på.

Planeringen för invigningen och underhållningen är spännande och kommer det att bli som vi tänkt/önskar oss? Förfrågan till professionella festfixare är skickad. Vi har lagt in i förutsättningarna för deras idékläckande att gärna komma med några överraskningar.

Allt eftersom tiden lider blir det mer samarbete mellan grupperna för att planeringen av arrangemanget skall flyta på ett bra sätt.

Vår ambition är att alla som besöker vårt arrangemang skall känna att vi verkligen bjudit till och att de skall få ett positivt minne av dagarna i Karlstad.

Eva Norström